24. prosince - vigilie vánoční a IV. neděle adventní 

8:30 mše svatá jako každou neděli

16:00 bohoslužba pro děti u Jesliček v Loretě (promluvu pronese fr. Matyáš Razím FSSP) 

22:30 chorální modlitba vánočního matutina

 

25. prosince - Boží hod vánoční

0:00 půlnoční asistovaná mše svatá

9:00 mše svatá ze dne

 

26. prosince - svátek sv. Štěpána

9:00 asistovaná mše svatá (homilii pronese jáhen prof. Tomáš Machula)

 

27. prosince - svátek sv. Jana Evangelisty 

18:00 mše svatá s žehnáním vína ke cti sv. Jana Ev.