Výuka náboženství

Výuka náboženství

Od října 2023 do června 2024 kromě prázdnin

 

úterý
19:00-19:40

Základy křesťanství pro všechny

Seznámení se základy katolické víry podle Katechismu kard. Tomáška. Určeno jak pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování event. křtu, tak pro ty, kteří si chtějí zopakovat základní náboženské vzdělání.

Fara Římov, Kostelní 10 a na Google meet

středa
16:30-17:30

Náboženství pro mladší děti

Seznámení se základy biblické dějepravy Starého a Nového zákona.

Fara Římov, Kostelní 10

čtvrtek 19:30-20:15

Filozofie zdravého rozumu

Vysvětlení základních principů aristotelsko-tomistické filozofie podle 24 tomistických tezí pro starší mládež a dospělé.

Online a na Google meet

pátek
10:50-11:35

ZŠ Římov

Tematická výuka pro děti ZŠ spojena s exkurzemi do poutního areálu v Římově

zpravidla v pátek
19:00-20:00, (kromě 1. pátku v měsíci)

Přednáška na témata z duchovního života a dějin poutního místa podle aktuálních ohlášek

Fara Římov, Kostelní 10