Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb Římskokatolické farnosti Římov
od 5. 7. do 1. 9. 2024 - 35. týden

PÁTEK 5. 7. 2024 SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá
14:00 kostel Ducha Svatého Úklid kostela a ambitů před poutí
SOBOTA 6. 7. 2024 NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE
07:30 Loreta Mše svatá Po mši svaté modlitba sv. růžence a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
10:00 kostel Ducha Svatého   Mše svatá a křtiny Gedeona Šmrhy
NEDĚLE 7. 7. 2024 PŘENESENÁ SLAVNOST NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE (LETNÍ POUŤ)
07:00 Loreta Mše svatá tichá mše svatá
09:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Chorální mše svatá s tradičními poutními zpěvy
11:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Česká mše svatá s lidovým zpěvem - slouží R.D. Dr. Zdeněk Mareš, děkan českobudějovický
PONDĚLÍ 8. 7. 2024 SV. ALŽBĚTY PORTUGALSKÉ
07:30 Loreta Mše svatá
ÚTERÝ 9. 7. 2024 SV. AUGUSTINA ŽAO RONGA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 10. 7. 2024 SVATÝCH SEDMI BRATŘÍ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 11. 7. 2024 SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
Dnes mše sv. není
PÁTEK 12. 7. 2024 SV. JANA GUALBERTA, OPATA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 Muzeum poutnictví Otevření nové expozice v Muzeu poutnictví
SOBOTA 13. 7. 2024 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
07:30 Loreta Mše svatá
14:00 Poutní areál Komentovaná prohlídka poutního areálu a Muzea poutnictví (P. Jakub Zentner)
NEDĚLE 14. 7. 2024 VIII. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Primiční mše svatá novokněze P. Jana Vattera - nového farního vikáře v Římově. Po mši svaté udílení novokněžského požehnání a současně pobožnost ke cti svaté Rodiny v římovských ambitech
PONDĚLÍ 15. 7. 2024 SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 16. 7. 2024 PANNY MARIE KARMELSKÉ
18:00 Loreta Mše svatá
STŘEDA 17. 7. 2024 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ
14:00 kostel Ducha Svatého Komentovaná prohlídka poutním areálem a v Muzeu poutnictví
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 18. 7. 2024 ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 19. 7. 2024 SV. VINCENCE Z PAULY
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 20. 7. 2024 SV. JERONÝMA EMILIANIHO
07:30 Loreta Mše svatá
14:00 Poutní areál Komentovaná prohlídka poutního areálu a Muzea poutnictví (malířka Pavla Tichá)
NEDĚLE 21. 7. 2024 IX. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
PONDĚLÍ 22. 7. 2024 SV. MARIE MAGDALÉNY
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 23. 7. 2024 SV. APOLINÁŘE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 24. 7. 2024 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 25. 7. 2024 SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 26. 7. 2024 SV. ANNY, MATKY PANNY MARIE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 27. 7. 2024 PANNY MARIE V SOBOTU
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 28. 7. 2024 X. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
10:00 Ambity poutního místa Vysvětlení mariánského obrazového cyklu v římovských ambitech (P. Jakub Zentner)
14:00 Pašijová cesta Procházka po římovské pašijové cestě s výkladem toho, co jednotlivé kapličky znamenají (P. Jakub Zentner)
17:00 Muzeum poutnictví Přednáška na téma historicity Ježíšova Zmrtvýchvstání (student teologie Michal Bubeník)
PONDĚLÍ 29. 7. 2024 SV. MARTY
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 30. 7. 2024 FÉRIE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 31. 7. 2024 SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 1. 8. 2024 SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 2. 8. 2024 VOTIVNÍ MŠE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNĚ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši svaté eucharistická adorace a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
SOBOTA 3. 8. 2024 VOTIVNÍ MŠE K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
07:30 Loreta Mše svatá Po mši svaté eucharistická adorace, modlitba sv. růžence a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
14:00 kostel Ducha Svatého Komentovaná prohlídka poutním areálem a v Muzeu poutnictví
NEDĚLE 4. 8. 2024 XI. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
PONDĚLÍ 5. 8. 2024 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 6. 8. 2024 PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 7. 8. 2024 SV. KAJETÁNA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
20:00 Ambity poutního místa Koncert lektorů a účastníků Mistrovských hudebních kurzů a společného muzicírovaní
ČTVRTEK 8. 8. 2024 SV. DOMINIKA, KNĚZE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 9. 8. 2024 VIGILIE SV. VAVŘINCE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 10. 8. 2024 SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
07:30 Loreta Mše svatá
19:00 Poutní areál Večerní komentovaná prohlídka poutního areálu a Muzea poutnictví (P. Jakub Zentner)
NEDĚLE 11. 8. 2024 XII. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
PONDĚLÍ 12. 8. 2024 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 13. 8. 2024 PANNY MARIE, ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ
18:00 Loreta Mše svatá
18:00 Loreta Mše svatá
STŘEDA 14. 8. 2024 VIGILIE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18:00 Loreta Mše svatá
ČTVRTEK 15. 8. 2024 NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 Parčík Pod Lipami před kostelem Žehnání bylin a léků na svátek Nanebevzetí Panny Marie
19:30 kostel Ducha Svatého Koncert barokních poutních písní z Římova v podání sboru MgA. Jiřího Churáčka z Netolic
PÁTEK 16. 8. 2024 SV. JÁCHYMA, OTCE PANNY MARIE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 Muzeum poutnictví Přednáška o italských „svatých horách“ a srovnání jejich kapliček se zastaveními římovské pašijové cesty (P. Jakub Zentner)
SOBOTA 17. 8. 2024 SV. HYACINTA
07:30 Loreta Mše svatá
14:00 kostel Ducha Svatého Komentovaná prohlídka poutním areálem a v Muzeu poutnictví
NEDĚLE 18. 8. 2024 XIII. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
PONDĚLÍ 19. 8. 2024 SV. JANA EUDESE, KNĚZE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 20. 8. 2024 SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
18:00 Loreta Mše svatá
STŘEDA 21. 8. 2024 SV. JANY FRANTIŠKY FRÉMIOT ZE CHANTAL
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 22. 8. 2024 NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
18:00 Loreta Mše svatá
PÁTEK 23. 8. 2024 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
Dnes mše sv. není
SOBOTA 24. 8. 2024 SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
07:30 Loreta Mše svatá
19:00 Poutní areál Večerní komentovaná prohlídka poutního areálu a Muzea poutnictví (P. Jakub Zentner)
NEDĚLE 25. 8. 2024 XIV. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
PONDĚLÍ 26. 8. 2024 PONDĚLÍ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 27. 8. 2024 SV. JOSEFA KALASSANTSKÉHO
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 28. 8. 2024 SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 29. 8. 2024 UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 30. 8. 2024 SV. RŮŽENY Z LIMY
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 31. 8. 2024 SV. RAYMUNDA NONNATA
07:30 Loreta Mše svatá
NEDĚLE 1. 9. 2024 XV. NEDĚLE PO DUCHU SV.
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě do 15:00
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY