Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb Římskokatolické farnosti Římov
od 30. 4. do 30. 6. 2024 - 26. týden

ÚTERÝ 30. 4. 2024 SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 1. 5. 2024 SV. JOSEFA, DĚLNÍKA A OCHRÁNCE CÍRKVE
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši svaté oslavíme svátek práce společným úklidem kostela a ambitů před poutí
ČTVRTEK 2. 5. 2024 SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 3. 5. 2024 NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní a pobožnost k Nejsv. Srdci Páně
SOBOTA 4. 5. 2024 SV. MONIKY, VOTIVNÍ MŠE O NEPOSKVRNĚNÉM SRDCI PANNY MARIE
07:30 Loreta Mše svatá Po mši sv. následuje výstav Nejsv. Svátosti oltářní, modlitba sv. Růžence a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
14:00 kostel Ducha Svatého Maianacht in der deutsche Sprache für die Pilger aus Schrems
17:00 kostel Ducha Svatého Houslový koncert Jaroslava Svěceného
NEDĚLE 5. 5. 2024 NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
07:00 Loreta Mše svatá Tichá mše svatá
09:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Mše svatá chorální s tradičními římovskými poutními písněmi
11:00 Ambity poutního místa Mše svatá  - celebruje diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil
15:00 kostel Ducha Svatého  se svátostným požehnáním
PONDĚLÍ 6. 5. 2024 SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 7. 5. 2024 ÚTERÝ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje prosebné procesí a žehnání polností
STŘEDA 8. 5. 2024 VIGILIE NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 u kaple v Horním Římově
ČTVRTEK 9. 5. 2024 NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
08:30 Loreta Mše svatá
PÁTEK 10. 5. 2024 SV. ANTONÍNA, BISKUPA A VYZNAVAČE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 11. 5. 2024 SV. FILIPA A JAKUBA
07:30 Loreta Mše svatá
18:00 Krasejovka  u kaple v Krasejovce
NEDĚLE 12. 5. 2024 NEDĚLE PO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 13. 5. 2024 PANNY MARIE FATIMSKÉ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 14. 5. 2024 FÉRIE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 15. 5. 2024 SV. FRANTIŠKA DE LA SALLE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 16. 5. 2024 SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:30 Ambity, oltář sv. Václava Mše svatá
PÁTEK 17. 5. 2024 SV. PAŠKALA BAYLON
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška P. Franze Prosingera o jeho misii v Peru
SOBOTA 18. 5. 2024 VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30 Loreta Mše svatá
18:00 Branišovice  u kaple v Branišovicích
NEDĚLE 19. 5. 2024 SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 20. 5. 2024 PONDĚLÍ SVATODUŠNÍ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ÚTERÝ 21. 5. 2024 ÚTERÝ SVATODUŠNÍ
18:59 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 22. 5. 2024 SVATODUŠNÍ KVATEMBROVÁ STŘEDA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 kostel Ducha Svatého Koncert žáků základní umělecké školy v ambitech
ČTVRTEK 23. 5. 2024 JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 24. 5. 2024 SVATODUŠNÍ KVATEMBROVÝ PÁTEK
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Povídání o pěší pouti z Paříže do Chartres
SOBOTA 25. 5. 2024 SVATODUŠNÍ KVATEMBROVÁ SOBOTA
07:30 Loreta Mše svatá
18:00 Kladiny  u kaple v Kladinách
NEDĚLE 26. 5. 2024 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 27. 5. 2024 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 28. 5. 2024 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 29. 5. 2024 SV. MARIE MAGDALENY DE’PAZZI
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 30. 5. 2024 SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši svaté následuje procesí Božího Těla do kaple Loučení
PÁTEK 31. 5. 2024 PANNY MARIE KRÁLOVNY
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
SOBOTA 1. 6. 2024 SV. ANDĚLI MERICI, VOTIVNÍ MŠE O NEPOSKVRNĚNÉM SRDCI PANNY MARIE
07:30 Loreta Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace, modlitba sv. růžence a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
NEDĚLE 2. 6. 2024 II. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 3. 6. 2024 SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 4. 6. 2024 SV. FRANTIŠKA CARACCIOLO
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 5. 6. 2024 SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 6. 6. 2024 SV. NORBERTA, BISKUPA
Dnes mše sv. není
PÁTEK 7. 6. 2024 NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši svaté výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a pobožnost k Nejsv. Srdci Páně
SOBOTA 8. 6. 2024 NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
07:30 Loreta Mše svatá
13:00 Začátek na hřišti u kaple Loučení Římovský charitativní běh pro úsměv
NEDĚLE 9. 6. 2024 III. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 10. 6. 2024 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 11. 6. 2024 SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 12. 6. 2024 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 13. 6. 2024 SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 14. 6. 2024 PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
SOBOTA 15. 6. 2024 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 16. 6. 2024 IV. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 17. 6. 2024 PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 18. 6. 2024 SV. EFREMA SYRSKÉHO, JÁHNA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 19. 6. 2024 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ČTVRTEK 20. 6. 2024 ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 21. 6. 2024 SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška o původu a smyslu kněžského celibátu
SOBOTA 22. 6. 2024 SV. PAULINA Z NOLY
14:00 Krasejovka Mše svatá Poutní mše svatá u kaple Nejsv. Srdce Páně
NEDĚLE 23. 6. 2024 V. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
PONDĚLÍ 24. 6. 2024 NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
ÚTERÝ 25. 6. 2024 SV. IVANA, POUSTEVNÍKA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
STŘEDA 26. 6. 2024 SV. JANA A PAVLA, MUČEDNÍKŮ
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
18:45 Pašijová cesta Modlitba římovské pašijové cesty za ochranu obce před živelními katastrofami (na památku hrozného krupobití 1845)
ČTVRTEK 27. 6. 2024 SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 28. 6. 2024 VIGILIE SV. PETRA A PAVLA
18:00 kostel Ducha Svatého Mše svatá
19:00 fara, Kostelní 10 Přednáška o životě římovského faráře Karla Šmákala - čtení z jeho objevených deníků z kněžského semináře
SOBOTA 29. 6. 2024 SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
07:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá
NEDĚLE 30. 6. 2024 VI. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM
08:30 kostel Ducha Svatého Mše svatá Po mši sv. následuje eucharistická adorace v Loretě
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY